“Stuntman” (TV series). 2015.

On the order of “FavoritFilm”.
Director: Sergey Shcherbin
D.O.P: Anton Verbin
Cast: Sergey Strelnikov, Anton Khabarov, Leonid Bichevin, Viktor Dobronravov, Nino Ninidze, Yulia Galkina, Anton Feoktistov, Vladimir Korenev, Georgy (Giya) Burdzhanadze, Dmitry Podnozov, Malkhaz Abuladze, Valery Afanasyev, Zaza Chanturia, Ivan Schetko, Oleg Fleur , Georges Devdariani, Andrei Terentyev, Svetlana Kutuzova-Terentyeva, Elena Dubrovskaya