Doomed at war

Director: Olga Zhulina
Writers: Olga Zhulina, Elena Isayeva
D.O.P: Vladimir Brylyakov
Composer: Dmitry Kurlyandsky
Artistic Director: Sergey Gudilin
Producer: Olga Zhulina
Cast: Nina Loshchinina, Yuri Kolokolnikov, Andrey Panin, Darya Mikhailova, Fedor Dobronravov, Sergei Zhuravel, Alexey Kolokoltsev, Pavel Navrotsky, Mikhail Kaminsky (II), Elena Dubrovskaya, Mikhail Guro, Igor Denisov, Tolya Kharlamov
Production: LLC “Kinoprodvizhenie” together with LLC “Demarsh Film”