Good Luck Figuring Out Women

Production: Demarsh-film, Intra Communications

Director: Maria Solovtsova
Producers: Sergei Karataev, Viktor Umnov, Leonard Yanovsky, Vladimir Filippov
Writers: Konstantin Konovalov, Maria Solovtsova, Denis Zamri
D.O.P: Igor Yurov
Composer: Andrei Sigle
Edited by: Konstantin Firevich

Cast:
Maxim Leonidov, Alena Ivchenko, Anna Khilkevich, Marina Golub, Stepan Balakshin, Vladimir Mishenchuk, Vadim Yakovlev, Alesya Pukhovaya, Elena Vladomirskaya-Pastres, Regina Dombrovskaya, Alexey Dubrovsky, Vladimir Zolotukhin, Andrey Karako, Andrey Olefirenko, Sergey Vlasov